Zaostrzenie astmy – jak postępować?

Zaostrzenie astmy – jak postępować?

Pierwsze kroki możesz wykonać sam, ale PLAN POSTĘPOWANIA POWINIEN BYĆ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ TWOJEGO LEKARZA.

W przypadku nagle występującej duszności należy zażyć lek rozszerzający oskrzela, np:

  • salbutamol (Salamol EB, Ventolin),
  • fenoterol (Berotec).

2 – 4 dawki jednego z tych leków można zażyć co 20 minut. A następnie stosować 2 – 4 dawki co 3 – 4 godziny przez 24 – 48 godzin. Nie należy przerywać leczenia podstawowego. Należy natomiast podwoić dawkę glikokortykosterydu wziewnego na 7 – 10 dni. Często takie postępowanie prowadzi do ustąpienia duszności. Jeżeli stan się poprawi i zmieniony PEF (szczytowy przepływ wydechowy) wróci do normy to takie postępowanie z reguły wystarczy. Jeżeli natomiast duszność nadal się utrzymuje a PEF wynosi 50 % – 80 % wartości należnej lub maksymalnej należy włączyć leczenie glikokortykosterydami ogólnymi (na ogół 30 – 40 mg Encortonu w jednorazowej dawce dobowej przez 5 – 7 dni). Krótkotrwała wstawka glikokortykosterydów doustnych jest zupełnie bezpieczna i nie wiąże się z objawami niepożądanymi, które mogą wystąpić przy przewlekłym stosowaniu tych leków. Jeżeli powyższe postępowanie nie pomaga i PEF wynosi poniżej 50 % wartości maksymalnej należy pilnie udać się do szpitala.