Alergia na składowe implantów

Alergia na składowe implantów

Implanty to materiały o specjalnych właściwościach fizyko – chemicznych, obejmujące różnego rodzaju metale, materiały ceramiczne, tworzywa szkliste i inne. W skład implantów wchodzą różnego rodzaju metale, zwłaszcza: nikiel, chrom, kobalt, tytan, molibden, wanad.

Składowe implantów mogą być przyczyną pierwotnego uczulenia pod postacią zlokalizowanych zmian chorobowych na skórze o charakterze wyprysku lub zmian uogólnionych o typie np. pokrzywki. Opisywano np. zmiany na skórze przedniej powierzchni klatki piersiowej po zastosowaniu drutów do sternotomii (pooperacyjne zespolenie mostka) zawierających nikiel.

Alergia na metale i tworzywa sztuczne zawarte w protezach może być powodem rozluźniania wszczepów i protez. Prawdopodobnie powierzchnia implantów jest atakowana przez otaczające tkanki oraz płyny ustrojowe na drodze różnych procesów. Wskutek tego do środowiska tkankowego mogą przedostawać się toksycznie działające jony, głównie wanadu, niklu i chromu. Metale należą do podstawowych znanych od dawna przyczyn alergii kontaktowej. Najczęściej "uczula" nikiel obecny w wielu przedmiotach metalowych bezpośrednio przylegających do skóry (biżuteria, koperty zegarków, okulary, napy, guziki). Materiały medyczne również mogą powodować uczulenie. Donoszono o alergii na nikiel z klipsów i klamer chirurgicznych.

Tradycyjnym materiałem endoprotezy cementowej stawu biodrowego jest stal nierdzewna chromowo – niklowa, natomiast w endoprotezie bezcementowej najczęściej używa się stopu tytanu, aluminium, wanadu. Wykazano, że z uszkodzonej protezy (płyny ustrojowe mają silne właściwości korodujące) mogą uwalniać się jony niklu, chromu oraz kobaltu. Przedmiotem rozważań jest obecnie problem, czy alergia na metale jest przyczyną niestabilności protez czy odwrotnie. Stopy dentystyczne są częstą przyczyną alergii. Zmiany chorobowe występują wówczas na śluzówkach jamy ustnej, mogą obejmować również inne okolice skóry.

Nadwrażliwość na metale wykrywamy u pacjentów wykonując testy płatkowe, w tym testy na tytan, o który poszerzyliśmy diagnostykę.

Występowanie alergii na implanty jest obecnie przedmiotem badań i obserwacji (dotychczas opublikowano niewiele doniesień na ten temat).