Wpływ astmy i jej leczenia na wzrost u dzieci i niemowląt (wg GINA 2002)

Wpływ astmy i jej leczenia na wzrost u dzieci i niemowląt (wg GINA 2002):

  • W żadnym badaniu z grupą kontrolną nie wykazano statystycznie lub klinicznie istotnego niekorzystnego wpływu glikokortykosteroidów wziewnych w dawce dobowej 100 – 200 mcg na wzrost
  • Opóźnienie wzrostu obserwuje się podczas stosowania wszystkich glikokortykosteroidów wziewnych, jeżeli stosuje się wystarczająco duże dawki bez ich modyfikowania w zależności od ciężkości choroby
  • Opóźnienie wzrostu zależało od stosowanej dawki zarówno w badaniach krótko-, jak i długo- terminowych
  • Prawdopodobnie istnieją znaczące różnice w opóźnianiu wzrostu między poszczególnymi glikokortykosteroidami wziewnymi oraz między różnymi typami inhalatorów
  • Wpływ glikokortykosteroidów wziewnych na opóźnienie wzrostu prawdopodobnie jest różny w różnych grupach wiekowych; dzieci w wieku 4 – 10 lat są bardziej wrażliwe niż młodzież
  • Dotychczas przeprowadzone badania zgodnie potwierdziły, że dzieci chore na astmę leczone glikokortykosteroidami wziewnymi osiągają prawidłowy wzrost w wieku dorosłym
  • Źle kontrolowana lub ciężka astma może zmniejszyć tempo wzrostu dziecka i ostatecznie wzrost
  • Powodowane przez glikokortykosteroidy zmiany tempa wzrostu w pierwszym roku leczenia są prawdopodobnie przejściowe i nie wpływają na ostateczny wzrost