O nas

Long COVID-19 i zespół po COVID-19
Ogólny przegląd piśmiennictwa dotyczący wpływu SARS-CoV-2 na układ nerwowy jednoznacznie wskazuje, że wirus ten jest zdolny do wywoływania różnorodnych objawów neurologicznych, takich jak bóle głowy, zaburzenia świadomości i koncentracji oraz obniżona zdolność wyczuwania smaku i węchu. U wielu pacjentów po przebyciu infekcji SARS-CoV-2 występuje „mgła mózgowa”, charakteryzująca się deficytem pamięci krótkotrwałej i deficytem uwagi. Zaburzenia neurologiczne mogą się utrzymywać przez dłuższy czas po przebyciu choroby. Wielu autorów stwierdziło u takich pacjentów zmiany w badaniu elektroencefalograficznym (EEG) – fale ostre, ogniskowe fale theta i wolne. Obserwacje te są podstawą do stosowania u takich pacjentów częstszej i dokładniejszej diagnostyki w oparciu o badania EEG i zastosowaniu u nich leczenia w z wykorzystaniem biofeedbacku EEG oraz przezczaszkowej mikropolaryzacji prądem stałym (tDCS) [6]. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że EEG-Biofeedback ma pozytywny wpływ na pacjentów z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi oraz depresją. Ponadto powoduje korzystne efekty u osób ze stresem i lękiem, związanymi z pandemią COVID-19. EEG Biofeedback (Neurofeedback) wykrywa zmiany aktywności bioelektrycznej określonych obszarów mózgu. Dzięki biologicznego sprzężeniu zwrotnemu pacjent może świadomie zmieniać wzorzec fal wytwarzanych w mózgu, co pozwala wpływać na jego funkcjonowanie. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (mikropolaryzacja) polega na pobudzeniu neuronów i poprawie ich funkcji, stosowana jest w neurologii (nerurorehabilitacji) i psychiatrii. Wnioski z badań przeprowadzonych do tej pory wskazują, że tDCS może poprawić funkcje poznawcze, sprawność motoryczną oraz nastrój. Czytaj więcej…

Przydatne informacje dla alergików – Facebook  – https://www.facebook.com/Alergosan-109526050653114

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C, 75-679 Koszalin
www.alergosan.pl
Rejestracja (pon.-piątek), tel. 94 342 50 91 

Na rynku usług medycznych istniejemy od 1997 roku. Początkowo nasza Poradnia mieściła się przy ul. Modrzejewskiej 13 w Koszalinie, a od 2007 roku przyjmujemy pacjentów w nowym miejscu – w Centrum Medycznym Alergosan przy Jabłoniowej 24 B/C.

W Centrum i przyjmują specjaliści z następujących działów medycyny:

 • alergologia
  dr n. med. specjalista chorób wewnętrznych i alergologii Zbigniew Sankowski
 • dermatologia
  specjalista dermatologii i wenerologii Lidia Krysztoforska
 • laryngologia
  specjalista otolaryngologii Agata Szołdra-Seiler
 • neurochirurgia
  specjalista neurochirurgii Paweł Jakubowski
 • neurologia
  specjalista neurologii Maria Jolanta Stanosz-Sankowska, licencja neurofizjologii klinicznej w zakresie EEG, certyfikat Epileptologii
  specjalista neurologii Sebastian Wiśniewski
 • neurologia dziecięca
  specjalista neurologii dziecięcej, pediatra Beata Wasilewska, licencja neurofizjologii klinicznej dzieci i młodzieży w zakresie EEG
 • neurologopedia
  neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS Agata Markowska
 • trener biofeedback’u Katarzyna Kokoszka
 • reumatologia
  specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii i rehabilitacji medycznej Małgorzata Kowalska

Wykonujemy badania:

EEG w czasie snu i czuwania u dzieci i oraz w czasie czuwania u dorosłych

Badania alergologiczne:

 • badania alergenowo swoistych IgE (przeciwciała IgE przeciw alergenom pyłków roślin, zarodników grzybów pleśniowych, roztoczy kurzu domowego, naskórków zwierząt, pokarmów, owadów i antybiotyków)
 • badania alergenowo swoistych IgE z komponentami alergenowymi pyłków traw i brzozy, roztoczy kurzu domowego, orzecha ziemnego i białka jaja kurzego (diagnostyka molekularna alergii)
 • test Alex – badania alergenowo swoistych IgE przeciw 281 alergenom inhalacyjnym pokarmowym oraz ich komponentom (połączenie klasycznej diagnostyki opartej na alergenowo swoistych przeciwciałach IgE oraz diagnostyki molekularnej alergii)
 • testy skórne punktowe z alergenami pyłków roślin, zarodników grzybów pleśniowych, roztoczy kurzu domowego, naskórków zwierząt i pokarmów)
 • naskórkowe testy płatkowe (z alergenami powodującymi wyprysk kontaktowy, w tym płatkowe testy naskórkowe z metalami)
 • testy skórne punktowe i śródskórne ze środkami znieczulenia miejscowego
 • spirometria

W Centrum Medyczny Alergosan stosujemy też dwie nowoczesne metody lecznicze z dziedziny neuroelektrofizjologii:

 • Biofeedback
 • Mikropolaryzacja mózgu – przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa (transcranial direct current stimulation –tDCS)

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
lek. Paweł Jakubowski
neurochirurgia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 11:00 – 18:00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. POCZTA  RODO