O nas

Postępowanie w okresie pandemii COVID-19
– Utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób (co najmniej 1 metr), nawet jeśli nie wydają się chore.
– Noś maskę poza domem, szczególnie w pomieszczeniach lub gdy zachowanie dystansu nie jest możliwe.
– Staraj się przebywać w otwartych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikaj zamkniętych przestrzeni. Gdy jesteś w pomieszczeniu, otwórz okno.
– Często myj ręce. Używaj wody z mydłem lub środka dezynfekującego na bazie alkoholu.
– Zaszczep się, gdy tylko będziesz mieć taką możliwość.
– Gdy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką.
– Jeśli źle się czujesz, zostań w domu.


Long COVID-19 i zespół po COVID-19
Ogólny przegląd piśmiennictwa dotyczący wpływu SARS-CoV-2 na układ nerwowy jednoznacznie wskazuje, że wirus ten jest zdolny do wywoływania różnorodnych objawów neurologicznych, takich jak bóle głowy, zaburzenia świadomości i koncentracji oraz obniżona zdolność wyczuwania smaku i węchu. U wielu pacjentów po przebyciu infekcji SARS-CoV-2 występuje „mgła mózgowa”, charakteryzująca się deficytem pamięci krótkotrwałej i deficytem uwagi. Zaburzenia neurologiczne mogą się utrzymywać przez dłuższy czas po przebyciu choroby. Wielu autorów stwierdziło u takich pacjentów zmiany w badaniu elektroencefalograficznym (EEG) – fale ostre, ogniskowe fale theta i wolne. Obserwacje te są podstawą do stosowania u takich pacjentów częstszej i dokładniejszej diagnostyki w oparciu o badania EEG i zastosowaniu u nich leczenia w z wykorzystaniem biofeedbacku EEG oraz przezczaszkowej mikropolaryzacji prądem stałym (tDCS) [6]. Badania naukowe jednoznacznie wskazują, że EEG-Biofeedback ma pozytywny wpływ na pacjentów z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi oraz depresją. Ponadto powoduje korzystne efekty u osób ze stresem i lękiem, związanymi z pandemią COVID-19. EEG Biofeedback (Neurofeedback) wykrywa zmiany aktywności bioelektrycznej określonych obszarów mózgu. Dzięki biologicznego sprzężeniu zwrotnemu pacjent może świadomie zmieniać wzorzec fal wytwarzanych w mózgu, co pozwala wpływać na jego funkcjonowanie. Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (mikropolaryzacja) polega na pobudzeniu neuronów i poprawie ich funkcji, stosowana jest w neurologii (nerurorehabilitacji) i psychiatrii. Wnioski z badań przeprowadzonych do tej pory wskazują, że tDCS może poprawić funkcje poznawcze, sprawność motoryczną oraz nastrój. Czytaj więcej…

Przydatne informacje dla alergików – Facebook  – https://www.facebook.com/Alergosan-109526050653114

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C, 75-679 Koszalin
www.alergosan.pl
Rejestracja (pon.-piątek), tel. 94 342 50 91 

Na rynku usług medycznych istniejemy od 1997 roku. Początkowo nasza Poradnia mieściła się przy ul. Modrzejewskiej 13 w Koszalinie, a od 2007 roku przyjmujemy pacjentów w nowym miejscu – w Centrum Medycznym Alergosan przy Jabłoniowej 24 B/C.

W Centrum i przyjmują specjaliści z następujących działów medycyny:

 • alergologia
  dr n. med. specjalista chorób wewnętrznych i alergologii Zbigniew Sankowski
 • dermatologia
  specjalista dermatologii i wenerologii Lidia Krysztoforska
 • laryngologia
  specjalista otolaryngologii Agata Szołdra-Seiler
 • neurochirurgia
  dr n. med. specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii Sławomir Janik
 • neurologia
  specjalista neurologii Maria Jolanta Stanosz-Sankowska, licencja neurofizjologii klinicznej w zakresie EEG, certyfikat Epileptologii
  specjalista neurologii Sebastian Wiśniewski
 • neurologia dziecięca
  specjalista neurologii dziecięcej, pediatra Beata Wasilewska, licencja neurofizjologii klinicznej dzieci i młodzieży w zakresie EEG
 • neurologopedia
  neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS Agata Markowska
 • trener biofeedback’u Katarzyna Kokoszka
 • reumatologia
  specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii i rehabilitacji medycznej Małgorzata Kowalska

Wykonujemy badania:

EEG w czasie snu i czuwania u dzieci i oraz w czasie czuwania u dorosłych

Badania alergologiczne:

 • badania alergenowo swoistych IgE (przeciwciała IgE przeciw alergenom pyłków roślin, zarodników grzybów pleśniowych, roztoczy kurzu domowego, naskórków zwierząt, pokarmów, owadów i antybiotyków)
 • badania alergenowo swoistych IgE z komponentami alergenowymi pyłków traw i brzozy, roztoczy kurzu domowego, orzecha ziemnego i białka jaja kurzego (diagnostyka molekularna alergii)
 • test Alex – badania alergenowo swoistych IgE przeciw 281 alergenom inhalacyjnym pokarmowym oraz ich komponentom (połączenie klasycznej diagnostyki opartej na alergenowo swoistych przeciwciałach IgE oraz diagnostyki molekularnej alergii)
 • testy skórne punktowe z alergenami pyłków roślin, zarodników grzybów pleśniowych, roztoczy kurzu domowego, naskórków zwierząt i pokarmów)
 • naskórkowe testy płatkowe (z alergenami powodującymi wyprysk kontaktowy, w tym płatkowe testy naskórkowe z metalami)
 • testy skórne punktowe i śródskórne ze środkami znieczulenia miejscowego
 • spirometria

W Centrum Medyczny Alergosan stosujemy też dwie nowoczesne metody lecznicze z dziedziny neuroelektrofizjologii:

 • Biofeedback
 • Mikropolaryzacja mózgu – przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa (transcranial direct current stimulation –tDCS)

Alergologia

Testy skórne punktowe są najbardziej użytecznym i rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w alergologii). Testy mogą być wykonywane od wczesnego dzieciństwa (bez dolnego limitu wieku) do późnej starości. Na 7 dni przed wykonaniem testów należy odstawić leki przeciwhistaminowe.

Badanie poziomów alergenowo swoistych IgE w surowicy wykonujemy w celu znalezienia przyczyny alergii. Do wykonania badania wystarczy pobranie bardzo małej ilość krwi – 200 μl (0,2 ml), z żyły lub z palca. Badanie można wykonywać w każdym wieku, w tym u małych dzieci (również u niemowląt), u pacjentów zażywających leki przeciwhistaminowe oraz u kobiet ciężarnych.

Diagnostyka molekularna pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sukces immunoterapii swoistej (odczulania). Umożliwia również identyfikację komponent alergenowych odpowiedzialnych za ciężkie reakcje alergiczne, za przetrwałe reakcje alergiczne oraz za reakcje krzyżowe z molekułami należącymi do tych samych rodzin, ale występujących w innych, nawet niespokrewnionych gatunkowo, pokarmach.

Naskórkowe testy płatkowe służą do diagnostyki alergicznego wyprysku kontaktowego. Wykonujemy testy płatkowe z 30 alergenami wchodzącymi w skład Polskiej Serii Podstawowej oraz z 11 metalami wchodzącymi w skład implantów. Testy płatkowe wykonuje się na skórze pleców, a ich odczytu dokonuje się po 48 i 72 godzinach.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej na środki znieczulenia miejscowego wykonuje się testy punktowe, testy śródskórne ze wzrastającymi stężeniami leku oraz próbę prowokacyjną. Testy skórne mogą być wykonywane tylko z preparatami nie zawierającymi w swoim składzie adrenaliny.

Odczulanie (Immunoterapia swoista) jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii. Polega na podawaniu wrastających stopniowo dawek wyciągu alergenowego (np. z pyłków roślin, roztoczy kurzu domowego) uczulonemu pacjentowi w celu złagodzenia objawów wywołanych przez ekspozycję na dany alergen.

Nasi Specjaliści

Zbigniew Sankowski
dr n. med. Zbigniew Sankowski
alergologia
Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
lek. med. Maria Jolanta Stanosz-Sankowska
neurologia, epileptologia
Małgorzata Kowalska
lek. med. Małgorzata Kowalska
reumatologia
Sławomir Janik
dr n. med. Sławomir Janik
neurochirurgia i neurotraumatologia
Sebastian Wiśniewski
lek. med. Sebastian Wiśniewski
neurologia
Beata Wasilewska
lek. med. Beata Wasilewska
neurologia dziecięca
Lidia Krysztoforska
lek. med. Lidia Krysztoforska
dermatologia
Agata_Szoldra-Seiler
lek. med. Agata Szołdra-Seiler
laryngologia
Agata Markowska
Agata Markowska
neurologopeda, trener biofeedback’u oraz tDCS

Pracownia EEG

W Pracowni EEG Centrum Medycznego Alergosan wykonujemy badania EEG u dzieci i u dorosłych w czuwaniu i we śnie. Badania EEG są oceniane przez doświadczonych neurologów posiadających licencje elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Neurologopedia

Diagnoza i terapia: afazji i dyzartrii (zaburzeń mowy po uszkodzeniach mózgu), rozwojowych zaburzeń mowy (alalii, ORM), zaburzeń komunikacji w chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, Alzheimera, SLA, SM), dysfagii (zaburzeń połykania).

Biofeedback

Terapia stosowana jest z powodzeniem przy zaburzeniach uwagi, koncentracji, nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD), problemach szkolnych (dysleksji, dysgrafii), tikach, przewlekłych bólach głowy, migrenach, zaburzeniach snu, stanach lękowych, tremie, depresji, napięciu wewnętrznym i obniżonej samoocenie.

tDSC

tDCS - technika mikropolaryzacji w komórce neuronalnej centralnego układu nerwowego jest stosowana w zaburzeniach nastroju i depresji, nerurorehabilitacji po udarach mózgu, fibromialgii, migrenach, zburzeniach koncentracji, pamięci, uwagi (ADHD i ADD), zaburzeniach pamięci, chorobach neurodegeneracyjnych (chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera), autyzmie i zespole Aspergera, szumach usznych.

Kontakt i rejestracja:

Centrum Medyczne Alergosan
ul. Jabłoniowa 24 B/C
75-679 Koszalin
Rejestracja 11:00 – 18:00
(pon.-piątek)
tel. 94 342 50 91

Dane rejestrowe:

Alergosan sp. z o.o.
ul. Warmińska 5
75-393 Koszalin
KRS: 0000619168
NIP: 6692528096
REGON: 364488212

Copyright © 2020 Alergosan Sp. z o.o. All rights reserved. POCZTA  RODO